Gearing och Exponering

Vad är Gearing och Exponering?

Genom att geara din handel kan du ge din investering ett lyft. När du handskas med gearing behöver du kunna sätta in en liten del av ditt investeringsvärde som säkerhet för din handel. Detta för att resten, tekniskt sett, har lånats ut till dig av handelsplattformen. Det belopp som behövs för att kunna öppna en sådan gearing handel kallas för ”marginal”.

Alla plattformar erbjuder inte gearing

För att handla gearade positioner används en handelsplattform som accepterar gearing. Du måste ha tillräcklig ”marginal” på ditt konto för detta. Om en handelsplattform kräver till exempel att du har minst 700 EUR på kontot för att kunna satsa 1 EURO/kurspoint i DAX så är 700 EUR således din marginal (ett rent hypotetiskt exempel).

Marginal kallas också för ”garanti” och är handelsplattformens säkerhet för att täcka en eventuell förlust. Marginal är som en mindre andel av hela den globala exponeringen. ”Exponering” är ett uttryck för din samlade risk om marknaden plötsligt skulle sjunka till 0. Du måste ta din exponering på allvar, men låt inte dig skrämmas om du vill utnyttja din gearing position. Var dock medveten om att det finns en rimlig relation mellan exponering och kontosaldot. Ditt konto måste därför vara tillräckligt robust för att klara marknadsrörelser som innebär förluster, så att du på förhand vet att du kan tåla en nedgång.

Ha stenkoll på Exponering och Margin-call

Om du till exempel sätter in en ”max förlust” för dina öppna positioner behöver du kunna ”riskera” några euro, eftersom handelsplattformen då stannar i din position automatiskt i förhållande till ditt ”stopp”. I extrema fall kan du riskera att marknaden rör sig förbi stoppet. I dessa fall kan marginalen (som är en del av den totala exponeringen) bli nästa nödbroms där dina positioner samtidigt stängs automatiskt. Detta kallas margin-call. Många handelsplattformar garanterar också att du inte kan förlora mer än din totala insättning – oavsett din exponering.

Klicka här för att läsa nästa artikel om shortselling

Copyright© 2024. Alla rättigheter förbehålls. Daytrading Online Guide – tradingguiden.se
[index]
[index]
[523.251,1046.50]
[523.251,1046.50]
[523.251,1046.50]
[523.251,1046.50]