På tröskeln till ett skattekrig mellan Kina och USA?

Kinas finansdepartement har tillsammans med landets skattemyndighet släppt en gemensam förteckning över de varor som kommer att omfattas av den nya mervärdeskattelagen. Totalt handlar det om ett tjugotal handelsvaror som ingår i en större skattesänkningsplan som Kina nu driver igenom. Detta sker samtidigt som USA:s president för drygt en vecka sen lade fram sin regerings förslag på en skattereform som bland annat sänker bolagsskatten och ger en tillfällig skattelättnad åt företag som flyttar hem kapital till USA. Skulle reformen gå igenom bådar det inte särskilt gott för länder som Kina som redan kämpar mot ett stadigt ökande kapitalutflöde, något som utan tvekan kommer att öka trycket på landets krympande valutareserver.

Kina slår tillbaka med en egen skattereform

Under samma vecka som Trump presenterade sitt omstridda förslag till skattesänkningar gick Kina ut med en egen skattereform som kommer att träda i kraft den 1 juli i år. Reformen omfattar ett tjugotal handelsvaror, däribland jordbruksprodukter, vatten, naturgas och kol, vars skatt sänks från 13 % till 11 %. Detta skattelättnadspaket riktar sig främst till två grupper: i första hand avser det jordbrukare och småföretag som oftast är mer utsatta under en ekonomisk avmattning. Samtidigt vill man även främja företag med tillväxtpotential, dvs. företag som kan skapa nya momentum för ekonomin i framtiden.

Oro på finansmarknaden

Efter att Trumps förslag till skattereform lades fram i onsdags har stark kritik kommit från flera håll och marknaden har reagerat negativt på innehållet till skattereformen. Flera marknadsaktörer har uttryckt oro över att de nya skattereglerna kan driva företag till att flytta tillbaka sina offshore-fabriker till USA, från länder som Kina.

Samtidigt avvaktar marknaden för att se om Kina utöver skattelättnadspaketet introducerar en ny förmånlig bolagsskatt. Mervärdesskattelagen är ett av de största skatteåtgärderna som ingår i regeringens skattesänkningspaket på drygt 380 miljarder yuan.

Efter presentationen av Kinas mervärdesskattereform har USD / CNH knappt förändrats utan håller sig på en stadig nivå runt 6.89. Detta kan sannolikt bero på att denna detaljerade reform inte direkt påverkar det stora skattepaket som introducerades vid det kinesiska statsrådsmötet den 20 juli. Kinas omfattande skatteplan är dock ett tecken på vart den kinesiska ekonomin är på väg under den närmaste framtiden. Hur den kan komma att påverka den rådande spänningen mellan de båda länderna återstår att se.

Copyright© 2024. Alla rättigheter förbehålls. Daytrading Online Guide – tradingguiden.se
[index]
[index]
[523.251,1046.50]
[523.251,1046.50]
[523.251,1046.50]
[523.251,1046.50]